Filtry powietrza

Filtry powietrza

Filtry powietrza Parker Hiross Hyperfilter 2000

Sprężone powietrze jest jednym z najważniejszych przemysłowych nośników energii, dlatego tak ogromne znaczenie ma każda inwestycja umożliwiająca skuteczniejsze jego wykorzystanie. Mowa tutaj zarówno o możliwościach zabezpieczenia odpowiedniej ilości sprężonego powietrza, jak i jego czystości. Ważne jest aby było suche i pozbawione zanieczyszczeń.
Powietrze atmosferyczne zasysane przez sprężarkę zawiera zanieczyszczenia stałe oraz wodę. Sama sprężarka również stanowi źródło zanieczyszczeń (olej, produkty zużycia). Zatem po sprężeniu, do instalacji przepływa powietrze zawierające parę wodną, pyły, pary oleju i niewielkie ilości agresywnych gazów.
W procesie sprężania wytwarza się ciepło, tak więc sprężone powietrze po opuszczeniu sprężarki jest na tyle gorące, że w zetknięciu z warunkami zewnętrznymi na zasadzie różnicy temperatur wytrąca się z niego kondensat powodujący korozję rurociągów i zainstalowanych urządzeń.
Korzyści wynikające ze stosowania urządzeń do uzdatniania sprężonego powietrza:
 
- dłuższa żywotność narzędzi pneumatycznych
- ograniczenie korozji instalacji sprężonego powietrza 
- ochrona środowiska
- gwarancja uzyskania jakości sprężonego powietrza zgodnie z wymaganą klasą wg normy ISO 8573.
- niezawodna praca maszyn zasilanych sprężonym powietrzem
- redukcja kosztów związanych z przeglądami i remontami maszyn
 
Rodzaje i wymiary filtrów:
 
filtry hfn 2
Parametry techniczne:
 
Model
Strumień powietrza
Przyłącze
powietrza
Maksymalne ciśnienie
robocze [bar ef.]
Wymiary [mm]
Masa
[kg]
Ilość i typ
wkładu
m³/min
m³/godz
A
B
C
HFN005
0,53
31,8
¼"
16
69
168
21
0,6
1 x 005
HFN010
1,0
60
3/8"
16
89
267
24
1,2
1 x 010
HFN018
1,8
108
½"
16
89
267
24
1,2
1 x 022
HFN022
2,2
132
¾"
16
89
267
24
1,2
1 x 022
HFN030
3,0
180
¾"
16
109
367
34
2,4
1 x 030
HFN045
4,5
270
1"
16
109
367
34
2,4
1 x 045
HFN062
6,2
372
1 ¼"
16
109
514
34
3
1 x 072
HFN072
7,2
432
1 ½"
16
109
514
34
3
1 x 072
HFN122
12,5
732
1 ½"
16
150
550
41
5,2
1 x 135
HFN135
13,5
810
2"
16
150
550
41
5,2
1 x 135
HFN175
17,5
1050
2"
16
150
928
41
6,5
1 x175
HFN205
20,5
1230
2"
16
150
928
41
6,6
1 x 205
HFN300
30,0
1800
2 ½"
16
188
733
56
13,5
1 x 300
HFN370
37,0
2220
3"
16
188
933
56
16
1 x 370
HFS380
38,0
2280
DN80
16
360
1095
180
45
1 x 370
HFS520
52,0
3120
DN100
12
473
1437
337
124
3 x 175
HFS610
60,0
3600
DN100
12
473
1437
337
125
3 x 205
HFS750
75,0
4500
DN100
12
473
1622
357
132
3 x 250
HFS1000
100,0
6000
DN150
10
520
1707
392
148
4 x 250
HFS1510
150,0
9000
DN150
10
590
1703
392
180
6 x 250
HFS2000
200,0
12000
DN200
10
660
1770
420
220
8 x 250
HFS2500
250,0
15000
DN200
10
700
1754
419
275
10 x 250
HFS3000
300,0
18000
DN250
10
980
1725
389
330
12 x 250
HFS4500
450,0
27000
DN300
10
1100
1830
430
440
18 x 250
 
Współczynniki korekcji strumienia powietrza dla różnych warunków roboczych:
 
Ciśnienie robocze [bar ef.]
1
3
5
7
9
11
13
15
16
Współczynnik korekcji
0,46
0,69
0,89
1,00
1,09
1,19
1,29
1,39
1,44